Issues

Herunder finder du - i uprioriteret rækkefølge - listen over kendte ønsker, fejl og uhensigtsmæsigheder.

Bemærk at ønsker vedr. adgang til bedre eller flere data skal håndteres i samarbejde med Desig og Dokumentation.

Navn

Beskrivelse

Evt. workaround

Direkte adgang fra LOG IN knap

Hop fra login knap på forsiden til login dialogboks

Ekstraklik på login knap i højre hjørne

Vejnavne skaleres ned ved print i højere dpi

Vejnavne skal forblive i en størrelse der svarer til det målstoksforhold man har valgt

brug kun DPI96 på skærmkort og DPI200 til ortofotos

Vis målestoksforhold i skærmkort

Lige nu vises der et skalaforhold i kortet og et målestoksforhold i print. Det skal være ens og vi foretrækker målestok

Brug oversætter listen under Tips og Tricks

Zoomforhold bør fremgå stadard af tool tip på laget

I tematræet er der tooltip på lagets beskrivelse - heraf kunne et evt fastsat zoomniveau fremgå automatisk

Brug oversigt under Tips og Tricks

Mulighed for at kunne fjerne alle dialogbokse med ESC knap

Det er særligt relevant ved søgning af adresser, hvor man skal klikke resultatboks væk hver gang

Ekstraklik for at fjerne boksen