Små tips

KI kører i alle alm browsere

Den kører uden om Citrix, men er du på Citrix kan den også køre - blot IKKE som ny fane i Intranetbrowseren

Husk at sætte din browser i 100%

ellers vil du få mærkelige skaleringer og ting som ikke vises rigtigt!

Husk 'Faktisk størrelse' på Print

Når du skal printe skal der være flueben i både 'Faktisk størrelse' og i 'Vælg papirkilde efter PDF'.

Så sikre du at du målfast og koorekt udskrift.