Zoom

Vand

Zoom niveauer

- hvornår slår hvad til i kortet ?

Element/tema

Zoom niveau

Ledning_alle_fælles

Sekundære ledninger vises fra zoomniveau 10 (1:36.283)(Label fra 14 (1:2.268)).

Stikledninger vises fra zoomniveau 14 (1:2.268) (Label fra 17.5 (1:213)).

Labels på primære ledninger vises fra 11.9 (1:10.000).

Ledning_Foring

Vises fra zoomniveau 11 (1:18.142).

Alle ventiler

Ventiler på gadeledninger vises fra zoomniveau 13 (1:4.535) og stophaner vises fra zoomniveau 15.5 (1:850).

Beholder

Vises fra zoomniveau 12 (1:9.071)

Bygværker

Enten som punkter (brønde) vises fra zoomniveau 15.24 (1:1.000)) eller flader (bygningsomrids) vises fra zoomniveau 10 (1:36.283)). Labels vises fra zoomniveau 10 (1:36.283)

Enkeltsamling

Vises fra zoomniveau 15.5 (1:850).

Labels til anboringer vises fra zoomniveau 11.9 (1:10.000).

Forbrugssted

Vises fra zoomniveau 13.9 (1:2.494)

Kombi

Vises fra zoomniveau 15.24 (1:1.000)

Reservoir

Vises fra zoomniveau 10 (1:36.283)

Tapsted

Vises fra zoomniveau 13 (1:4.535)

Boring HOFOR

Vises fra zoomniveau 9 (1:72.567)

Spildevand

Element/tema

Zoom niveau

Hovedledninger

Vises fra zoomniveau 11 (1:18.142)

Label fra zoomniveau 13.9 (1:2.494)

Stikledninger

Vises fra zoomniveau 15 (1:1.134)

Label fra zoomniveau 16.24 (1:500)

Bygværk

Vises fra zoomniveau 13 (1:4.535)

Labels fra zoomniveau 16 (1:267)

Knude_Hovedledning

Vises fra zoomniveau 14 (1:2.268)

Labels fra zoomniveau 16 (1:567)

Knude_Stik

Vises fra zoomniveau 15 (1:1.134)

Spildevandsdæksler

Vises fra zoomniveau 17 (1:283)

Overløbskant inkl. label

Vises fra zoomniveau 16 (1:267)

Regulering

Vises fra zoomniveau 16 (1:267)

Flowpile

Vises fra zoomniveau 11.9 (1:10.000)

Koter

Vises fra zoomniveau 12.9 (1:5.000)

Projekter

Vises fra zoomniveau 9.62 (1:50.000)

Biofos_Knude

Vises fra zoomniveau 14 (1:2.268)

Biofos_Strømpile

Vises fra zoomniveau 11.9 (1:10.000)

Føringsvej

Vises fra zoomniveau 11 (1:18.142)

Forstærknking

Vises fra zoomniveau 11 (1:18.142)

Kabeltema

Kabler vises fra zoomniveau 11 (1:18.142)

Muffer o.lign vises fra zoomniveau 14 (1:2.268)

Rør

Vises fra zoomniveau 11 (1:18.142)

Øvrige ledninger og knuder ikke HOFOR

Ledninger vises fra zoomniveau 12 (1:9.071)

Knuder/brønde vises fra zoomniveau 14 (1:2.268)

Fælles

Element/tema

Zoom niveau

Adresse

Vises fra zoomniveau 13.9 (1:2.494)

Matrikelmarkering (hvis den er valgt)

Vises fra zoomniveau 14 (1:2.268)

Vejnavn

Vises fra zoomniveau 12 (1:9.071)